Rehabilitacja Parkinson

Choroba Parkinsona z czasem prowadzi do coraz gorszej sprawności chorego. Aby spowolnić ten proces, warto pamiętać o rehabilitacji.

Rehabilitacja ma duże znaczenie w wielu dolegliwościach – również w tych, które dotykają układu nerwowego jak choroba Parkinsona. W tym schorzeniu pacjent z czasem zaczyna tracić swoją sprawność fizyczną. Można jednak poprawić jakość jego życia przez odpowiednie ćwiczenia i zabiegi. Właśnie dlatego powstała rehabilitacja Parkinsona w Instytucie Boczarska oraz w wielu innych ośrodkach rehabilitacyjnych w Polsce. 

Choroba Parkinsona – przyczyny i objawy

Choroba Parkinsona jest rodzajem zwyrodnienia układu nerwowego, który prowadzi do stopniowego zaniku jego funkcji. Nazwa tej dolegliwości pochodzi od lekarza Jamesa Parkinsona, który na początku XIX wieku opisał tę dolegliwość. Szacuje się, że do rozwoju choroby Parkinsona dochodzi u około 1 procenta populacji w wieku od 40. do 60. roku życia. Zdarza się jednak, że dotyka ona również osób młodszych. Badacze nie znajdą dokładnej etiologii, czyli przyczyn choroby Parkinsona. W jej przebiegu dochodzi wtedy do zmian neurodegeneracyjnych w komórkach nerwowych zlokalizowanych w istocie czarnej mózgu.  

Objawy choroby Parkinsona:

  • powolne ruchy ciała
  • ubogi repertuar ruchów ciała
  • drżenie w spoczynku
  • sztywność mięśni
  • trudności z pionizacją postawy
  • pochylenie sylwetki do przodu

Dodatkowo chorobie Parkinsona mogą towarzyszyć również objawy psychiczne, między innymi gorsza pamięć, koncentracja, depresja.

Leczenie choroby Parkinsona

Obecnie w terapii Parkinsona wykorzystuje się różnego rodzaju leki, które pomagają w spowolnieniu jej postępów. Także wskazuje się, że bardzo duże znaczenie ma wtedy rehabilitacja. Właśnie z nią chory może na dłużej utrzymać sprawność fizyczną. Rehabilitacja w leczeniu choroby Parkinsona prowadzona jest z wykorzystaniem odpowiednich metod, które ukierunkowane są na osiągnięcie najlepszych efektów. Wykorzystuje się wtedy także specjalne urządzenia, narzędzia, które pomagają w koordynacji ruchów.

Jakie metody rehabilitacji stosuje się w chorobie Parkinsona?

Aby pacjent z chorobą Parkinsona mógł zachować swoją sprawność na dłużej, konieczne jest dobranie odpowiednich metod jego rehabilitacji. Stąd ważne jest udanie się do dobrego ośrodka rehabilitacyjnego. Najlepsze efekty w terapii dają metody wspierające układ nerwowy, a mianowicie NDT Bobath czy PNF, czyli Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation – torowanie nerwowo-mięśniowe. Metody te zaliczane są do ortopedyczno-neurologicznych i mają na celu tworzenie efektywnych wzorców ruchu. Rehabilitacja może odbywać się również podczas turnusów, na przykład w profesjonalnym ośrodku. Zatem u osoby, u której zdiagnozowano chorobę Parkinsona, kluczowe znaczenie ma odpowiednia rehabilitacja. Razem z nią chory może na dłużej zachować swoją sprawność ruchową, która stopniowo zanika. W połączeniu z odpowiednio dobranymi lekami schorzenie postępuje znacznie wolniej, a tym samym wydłuża życie.